O projektu Moje lékárna

Moje lékárna nabízí seniorům radu i péči

Už více než deset let Moje lékárna sdružuje nezávislé lékárníky. V současné době je v této nezávislé síti, která stojí a padá jen na vůli jednotlivých lékárníků, zapojeno více než 380 lékáren. Běžný člověk se s Mojí lékárnou potkává jako s označením členských lékáren. A také na tomto portálu, který funguje i jako on-line poradna a rezervační systém pro objednání léků. Tím, kdo celý projekt řídí, garantuje a vysvětluje, je magistr Karel Šlegr.

Jak dlouho už spolupracujete s Českou gerontologickou a geriatrickou společností (ČGGS)?

K problematice nemocí a obtíží seniorského věku přistupujeme systematicky. Spolupráce s ČGGS trvá zhruba tři roky a nesmírně si jí vážíme. Díky této spolupráci byla připravena řada seminářů a lékárnický kongres Moje lékárna pečuje o seniory. Aktuální témata pravidelně probíráme na odborné úrovni, abychom zajistili kompetentnost a připravenost zaměstnanců lékáren. Na prvním místě je podle nás informovanost a lidé se musí přestat ostýchat o stáří a demenci mluvit.

Lékárny sdružené v projektu Moje lékárna tomu mohou být velmi nápomocny svým napojením na projekt „Dny paměti“, kde odborníci z České alzheimerovské společnosti zdarma otestují kognitivní funkce a poradí lidem, kam se dál obrátit. V lékárnách bychom chtěli vytvořit konzultační místa pro seniory, a proto zde naleznete řadu letáků se seniorskou tématikou včetně rad při péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Také jsme v rámci kvalifikovaného poradenství v lékárnách připravili možnost posouzení rizika vzniku deprese, kognitivních poruch a posouzení soběstačnosti u seniorů. Rádi bychom v našich proškolených lékárnách napomohli při vyhledávání rizikových osob a cíleně je směřovali na kontaktní místa „Dny paměti“ a do ordinací lékařů.  Na základě doporučení a konzultace s odbornou společností se lékárníci snaží připravit tyto osoby na specializované vyšetření.

Problematika stárnutí a stáří je ale mnohem širší…

Přesně tak, je to téma, které prostupuje mnoha medicínskými obory. Proto se jednak snažíme být v kontaktu s mnoha odborníky, kteří pak školí naše lékárníky, jednak chceme umět poradit i ve zdánlivých maličkostech, které mohou výrazně ovlivnit život seniora i jeho rodiny. Sem patří sociální oblast, bezpečí domova a další otázky. Specifickou oblastí je tématika deprese. Deprese je onemocněním, které je zejména ve stáří časté, přináší zhoršení kvality života i zhoršení soběstačnosti. U starších lidí se vyskytují netypické obrazy deprese – může se jednat „jen“ o apatii, zanedbávání péče o sebe, nechuť ke dříve obvyklým činnostem. Tyto "mírné" deprese však mají velmi významný vliv také na celkový zdravotní stav.

A k tomu školíte i lékárníky?

Ano a i tady úzce spolupracujeme s Českou gerontologickou a geriatrickou společností. Zapojeným lékárnám byly uděleny certifikáty "Moje lékárna pečuje o seniory" deklarující jejich odbornou úroveň v péči o seniory.

Tato forma vzdělávání lékárníků je nezbytná a jejím cílem je zdokonalení komunikace s geriatrickými pacienty, kteří tvoří téměř dvě třetiny všech zákazníků lékárny. Senioři jsou zároveň pacienty, kteří nejčastěji užívají hned několik druhů léčiv na předpis i bez předpisu, z čehož plynou nemalé problémy na úrovni nežádoucích účinků, lékových interakcí atd. Organizujeme řadu seminářů s přednášejícími, kteří o seniory pečují denně na svých nemocničních odděleních a v denních stacionářích. Například primářka Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze 8, primářka Božena Jurašková, vedoucí lékařka ambulancí a poraden Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice Hradec Králové a řada dalších. Děláme i e-learningová školení.

Je to všechno, o čem tu mluvíte, někde přehledně uvedeno?  Jak se mohou senioři či jejich rodiny orientovat v nabídce Mojí lékárny?

Na portálu mojelekarna.cz, která vznikla za spoluúčasti lékařů a je zaměřená na méně závažné diagnózy, je v rámci poradny sekce pro seniory. Tam je spousta informací, letáčky ke stažení připravené ve spolupráci s ČGGS, testy, rezervační systém na bezplatné testování stáří cév a mozku v lékárnách. V září 2018 jsme dokonce spustili nový webový portál www.mojestari.cz, který se, jak je z názvu patrné, věnuje tématu stáří v celé své šíři.

Kde tedy hledat radu a pomoc?

Záleží na tom, jak si kdo rozumí s počítačem a internetem. Ale stačí jít do lékáren označených Moje lékárna a tam chtít informace, rady, procvičovací sady a sešity, doporučení a letáky. V současné době máme i téměř dvě desítky lékáren, které jsou přímo kontaktními místy České alzheimerovské společnosti s certifikovanými odborníky. Já osobně bych tedy seniorům i jejich blízkým poradil všímat si zdánlivých životních maličkostí a změn zvyklostí. My bereme lékárny jako svého druhu zdravotnická zařízení, která mohou člověka i při zdánlivě banálních obtížích včas nesměrovat k lékaři, kam by sám, bez vnějšího podnětu patrně vůbec nešel. 

 

 


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!